Stichting The Faketory

Naam:  Stichting The Faketory
K.v.K:  
67271472
RSIN : 
856906384

Het doel van Stichting The Faketory:

Stichting The Faketory in Amsterdam heeft ten doel om via social art en het (laten) doen van wetenschappelijk onderzoek producties te maken die het leven van groepen in de samenleving die sociale uitsluiting ondervinden verbeteren. Hierbij gaat het vooral, maar niet uitsluitend, om ouderen, jongeren in achterstandsituaties, daklozen en de LHBT-gemeenschap.

The Faketory streeft ernaar om giften en donaties zoveel mogelijk te besteden aan daadwerkelijk hulp voor genoemde groepen. The Faketory heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden van de bestuursleden en vrijwilligers worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel om met deze producties winst te maken.

Voorzitter:
Sabya van Elswijk
sabya@thefaketory.org
(Gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester:
Martijn van Oorschot
martijn@thefaketory.org
(Gezamenlijk bevoegd)
Secretaris:
Alexis Niemeijer
alexis@thefaketory.org
(Gezamenlijk bevoegd)

 

 

 

Aangezien we net zijn opgericht kunnen we nog geen verslag over uitgeoefende activiteiten of verantwoording op financiën doen. Klik op de onderstaande link voor het actuele beleidsplan van Stichting The Faketory 2017:

Beleidsplan stichting The Faketory 2017